TheAter+ zoekt een regisseur

Publicatiedatum: 
Vrijdag, 24 augustus 2018 - 07:58

Theaterproject TheAter+  wil een voorstelling realiseren met volwassenen met een verstandelijke beperking. Voor het tweede gedeelte van dit project, voorzien vanaf januari/ februari 2019 (tot mei/juni 2019) zijn wij nog op zoek naar een regisseur.

Wat is TheAter+?
TheAter+ is de realisatie van een artistieke voorstelling door volwassenen met een verstandelijke beperking, met aandacht voor groepsvorming en het versterken van hun vaardigheden.
Aan dit project werken de voorzieningen Ons Tehuis Brabant (Kampenhout), De Klink (Machelen-Diegem), De Ark en GC De Linde (beiden Haren/ Brussel) samen.

Het project bestaat uit een voortraject, waarbinnen cliënten elkaar ontmoeten en leren kijken naar en genieten van cultuur, en een creatiefase, onder leiding van een regisseur, waarin cliënten zelf vormgeven aan een voorstelling. De cliënten nemen deel aan elke stap, van inspiratie tot uitvoering.

De regisseur staat in voor:
• U draagt zorg voor het gehele proces van de creatie van de voorstelling.
• U werkt met de groep naar een passende stukkeuze toe.
• U stippelt het repetitieproces uit.
• U bent de artistiek verantwoordelijke van de voorstelling en staat ook in voor de vormgeving.
• Daarnaast neemt u ook de praktische en productionele kant van het creëren en uitvoeren van de voorstelling voor uw rekening.

Omdat wij met verschillende voorzieningen werken hebben wij een vaste dag per week voor onze activiteiten, later de repetities. Elke dinsdag van 10u tot 13u. Naarmate de voorstelling nadert kan dit aangepast worden.
Uitvalsbasis is gemeenschapscentrum De Linde in Haren/ Brussel. Sporadisch zal er ook in een voorziening worden gewerkt.
Het project wordt gecoördineerd vanuit GC De Linde en ondersteund door de voorzieningen.

GC De Linde is het gemeenschapscentrum van Haren, een kleine deelgemeente van Stad Brussel met 5.000 inwoners. De Linde is al 40 jaar een, steeds evoluerende, ontmoetingsplek voor de diverse inwoners van Haren, die er activiteiten organiseren, les volgen, sporten, theater en film bijwonen. Lokaal is er samenwerking met verschillende partners, hetzij op een projectmatig hetzij op een structurele manier. Deze samenwerkingen zijn in volle ontwikkeling. Ze maken het mogelijk om onze lokale verankering te vergroten en een ruimer, diverser publiek te bereiken en een open huis te zijn.

Indien u interesse hebt om de regie van TheAter+ stuur dan een mailtje naar jan.opdelocht@vgc.be voor maandag 17 september. Wij plannen kennismakingsgesprekken op 19 september.