Raad van Bestuur

De leden van de nieuwe raad van bestuur zijn:

deheer Jos Michiels

deheer Jos Goubert

mevrouw Chris Laermans 

deheer Emiel Arens, penningmeester

deheer Kristof Devuyst, voorzitter

deheer Francis Vantongelen

deheer Etienne Bouillart

deheer Lennert Van de Gucht

mevrouw Stephanie Guilmain

mevrouw Marijke Vermeere

mevrouw Renilde van den Eede