Stad Brussel

Stad

Haren is sedert 1921 een deelgemeente van de stad Brussel. Ook al is er een verbindingsbureau van de stadsdiensten in Haren, de hoofdadministratIe is in het centrum van de stad gelegen.

Website van de stad Brussel: www.brussel.be

Samen met de cultuurbeleidscoördinator van de stad Brussel maakt GC De Linde een actieplan op dat mee de beleidslijnen bepaalt. De werking van De Linde kan rekenen op de ondersteuning van de stad Brussel.

Fotogalerij: 
Brussel