theAter+

theAter+

theAter+ is een partnerschap tussen GC De Linde, De Ark, De Klink en Ons Tehuis Brabant. Wij zijn een participatieve projectwerking met een theatergroep, een cultureel programma op maat en kunst in co-creatie.

Wij zijn gegroeid vanuit de nood van volwassenen met een (mentale beperking). Het is voor hen een “veilige” plek om elkaar te ontmoeten, zichzelf te zijn, samen cultuur te beleven en te creëren. Binnen onze projectwerking bieden we een krachtige leeromgeving aan en nemen we drempels op financieel en mobiliteitsvlak weg. Door onze theatergroep en kunst in co-creatie creëren wij kansen voor de deelnemers om als persoon te groeien.